dilluns, 18 d’octubre de 2010

Assemblea General Ordinària de Socis

La Junta Directiva del C.A. A 4 EL KM convoca a tots els socis i sòcies a l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el proper DIMARTS dia 2 de Novembre de 2010, a les 21:00 en primera convocatòria i a les 21:30 en segona convocatòria i amb el següent ordre del dia:

1. Resum de la temporada 2009-2010

2. Liquidació i ,aprovació si s’escau, del pressupost temporada 2009-2010

3. Aprovació de la quota de soci temporada 2010-2011

4. Pressupost temporada 2010-2011

5. Precs i preguntes

L’Assemblea tindrà lloc a l’Hotel d’Entitats, a les instal.lacions de la Zona Esportiva Municipal de Les Franqueses del Vallès.